• RSS
  • Wersja tekstowa
28.04.2017

XII Akademickie Targi Pracy 2017

W dniu 26 kwietnia 2016 roku odbyła się XII edycja Akademickich Targów Pracy (ATP) które, jak co roku cieszyły się dużym zainteresowaniem studentów i absolwentów łódzkich uczelni. Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi przygotował stoisko informacyjne, gdzie uczestnicy wydarzenia mieli możliwość zasięgnąć porad z zakresu prawa pracy, a także zaopatrzyć się w bezpłatne wydawnictwa Państwowej Inspekcji Pracy, skierowane głównie do osób podejmujących pierwszą pracę.

Targi Pracy to jedno z największych tego typu przedsięwzięć w Polsce. Wydarzenie objęte zostało honorowym patronatem przez: Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,  Wojewody Łódzkiego, Marszałka Województwa Łódzkiego, Rektora Politechniki Łódzkiej, Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Prezesa Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi. Podczas Targów Studenci i absolwenci mogą zapoznać się z ofertą małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Dzięki temu młodzi ludzie mają okazję poznać wymagania pracodawców oraz warunki pracy, jakie proponują firmy. Co roku Targi odwiedza ok. 17 tys. osób i uczestnicz ponad 120 wystawców reprezentujących różne firmy, instytucje i branże.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się zorganizowane w ramach Targów szkolenia przeprowadzone przez Starszego Inspektora Pracy – Specjalistę Kamila Kałużnego
o tematyce przybliżającej   zagadnienia związane z  różnicami
prawnymi i praktycznymi pomiędzy zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę i na podstawie umowy cywilno – prawnej, rodzajem umów o pracę.  Podczas szkleń przedstawione zostały również zagadnienia związane z nowymi regulacjami w zakresie  minimalnego wynagrodzenia
w związku z wykonywaniem pracy na podstawie umowy cywilno – prawnej, a także prawa i
pracownika i pracodawcy.GIP Przejdź do GIP Porady prawne
Wypadki