• RSS
  • Wersja tekstowa
21.09.2017

Szkolenie w ramach działań edukacyjno-informacyjnych w budownictwie

Serdecznie zapraszamy na szkolenie w ramach prowadzonych działań edukacyjno-informacyjnych w budownictwie, które odbędzie się w dniu 24 października 2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi, Al. Kościuszki 123, sala konferencyjna (I piętro budynku).

W trakcie szkolenia poruszone zostaną tematy:

  • odpowiedzialności za bezpieczeństwo przy pracach budowlanych,
  • bezpiecznej organizacji prac na wysokości (przykłady prawidłowych i złych rozwiązań),
  • bezpieczeństwa wykonywania robót ziemnych i prac w wykopach (na podstawie przykładów prowadzonych robót),
  • zmian w przepisach dotyczących uprawnień kwalifikacyjnych,
  • roboty betoniarskie, murarskie, tynkarskie, instalacyjne – najważniejsze zagadnienia bezpieczeństwa na przykładzie wypadków przy pracy.

Zakończenie szkolenia przewidywane jest na godzinę 12.00.

 

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 20.10.2017 r. mailowo prewencja@lodz.pip.gov.pl lub pod numerami tel. 42 635 12 34.


GIP Przejdź do GIP Porady prawne
Wypadki