Podsumowanie działań prewencyjno-promocyjnych w 2017 roku

W dniu 22 listopada 2017 roku w Sali Konferencyjnej Łódzkiego Parku Naukowo-Technologicznego Sp. z o.o. w Łodzi odbyło się uroczyste podsumowanie działań prewencyjno-promocyjnych podejmowanych przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi w 2017 r. Podczas spotkania wręczone zostały nagrody zwycięzcom etapu regionalnego XXIV edycji ogólnopolskiego konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”, konkursu „Buduj bezpiecznie”, konkursu „Najaktywniejszy społeczny inspektor pracy”. Pracodawcom biorącym udział w programie przestrzegania prawa pracy w małych zakładach (zatrudniających do 9 pracowników) wręczono Dyplom Państwowej Inspekcji Pracy oraz pakiety podarunkowe ufundowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zaświadczenia o ukończeniu programu prewencyjnego PIP odebrali również pracodawcy, którzy pozytywnie zakończyli uczestnictwo w Kampanii „Włącz bezpieczeństwo przy obróbce drewna”.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele instytucji i urzędów naszego regionu, organizacji związków zawodowych i pracodawców z terenu województwa łódzkiego, stowarzyszeń działających w ochronie pracy, kierownictwo Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi oraz nadinspektorzy i inspektorzy pracy, którzy wypromowali i ocenili firmy biorące udział w programach prewencyjnych PIP.

Pan Andrzej Świderski Okręgowy Inspektor Pracy powitał wszystkich zgromadzonych, a także odczytał list skierowany do uczestników spotkania przez Pana Wiesława Łyszczka Głównego Inspektora Pracy, w którym podkreślił, że Państwowa Inspekcja Pracy przywiązuje dużą wagę do działalności prewencyjno-promocyjnej, której celem jest wspieranie pracodawców w tworzeniu bezpiecznego środowiska pracy. Uroczystość podsumowująca działania prewencyjno-promocyjne jest okazją do promowania pracodawców, którzy swoimi działaniami udowodnili, że możliwe jest budowanie sukcesu ekonomicznego przedsiębiorstwa na silnych filarach dbałości o bezpieczeństwo pracy. Uzyskiwane efekty działań prewencyjnych świadczą o zasadności kontynuowania programów prewencyjnych oraz edukacyjnych, które uzupełniają i wzbogacają czynności kontrolne inspekcji. Główny Inspektor Pracy złożył gratulację laureatom konkursów oraz wyróżnionym przedsiębiorcom i społecznej inspekcji pracy i życzył dalszych sukcesów w realizacji zadań na rzecz szeroko rozumianej ochrony człowieka w środowisku pracy, a wszystkim zebranym satysfakcji z działalności na rzecz promowania kultury pracy w myśl idei, że największą wartością w procesie pracy pozostaje zawsze człowiek.

Zastępca Dyrektora I Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Łodzi Pani Ewa Kmieć wygłosiła prelekcję na temat: „Zmiany wprowadzone w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych – e-składka wchodzące w życie od dnia 01.01.2018 r. oraz podstawowe założenia elektronicznego obiegu zaświadczeń lekarskich stwierdzających niezdolność do pracy mające obowiązywać od 01 lipca 2018 roku.”

Starszy Inspektor Pracy Specjalista Kamil Kałużny przedstawił uczestnikom spotkania założenia Kampanii „Pracuję legalnie!” oraz omówił zmiany dotyczące zatrudniania cudzoziemców wchodzące w życie od dnia 01.01.2018r.

Okolicznościowe plakiety oraz dyplomy wręczyli Okręgowy Inspektor Pracy  Pan Andrzej Świderski, Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy Pani Grażyna Ślawska, Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy Pan Janusz Grodzki oraz kierownicy Oddziałów w Skierniewicach, Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu i Kutnie oraz koordynatorzy tematów prewencyjnych. Pakiety ufundowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wręczała laureatom konkursu Buduj bezpiecznie” oraz uczestnikom programu prewencyjnego Zdobądź Dyplom PIP”  Zastępca Dyrektora I Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Łodzi Pani Ewa Kmieć.


LAUREACI KONKURSÓW

Konkurs „PRACODAWCA ORGANIZATOR PRACY BEZPIECZNEJ” adresowany jest do pracodawców. Organizatorem jest Państwowa Inspekcja Pracy. Założeniem konkursu jest promowanie najlepszych praktyk w zakresie poprawy warunków bezpieczeństwa pracy oraz inspirowanie pracodawców do podejmowania działań w celu eliminacji istniejących w ich zakładach zagrożeń.

„PRACODAWCA – ORGANIZATOR PRACY BEZPIECZNEJ” w województwie łódzkim w 2017r. (wszyscy).

I kategoria – zakłady pracy do 50 zatrudnionych
KARIBIA Sp. z o. o.  ul. Fabryczna 11, 97-371 Wola Krzysztoporska
ex-aequo:
„TOR-MAX” Sp. z o.o., ul. 1 Maja 3B, 98-220 Zduńska Wola
AZURA POLSKA Sp. o. o., ul. Nowy Józefów 64E, 94-406 Łódź

II kategoria – zakłady pracy od 51 do 250 zatrudnionych
KAMPMANN POLSKA Sp. z o. o., ul. Lotnicza 21F, 99-100 Łęczyca
WYTWÓRNIA BRONI Jacek Popiński, ul. Dworcowa 27, 95-063 Rogów (
za udział)

III kategoria – zakłady pracy powyżej 250 zatrudnionych
DELL PRODUCTS (POLAND) Sp. z o. o., ul. Informatyczna 1, 92-410 Łódź 
FLINT  GROUP POLSKA Sp. z o. o., ul. Kościelna 8/10, 95-050 Konstantynów Łódzki  
FM POLSKA Sp. z o. o. Platforma Logistyczna w Jarostach, ul. M. Grabińskiego 50, 97-310 Moszczenica
RECTICEL Sp. z o. o. ul. Graniczna 60, 93-428 Łódź (za udział)


Celem konkursu "BUDUJ BEZPIECZNIE" jest upowszechnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy na placach budów, w tym promowanie wykonawców robót budowlanych, którzy zapewniają bezpieczne stanowiska pracy w procesie realizacji obiektów budowlanych oraz przyczyniają się do ogólnego wzrostu poziomu bezpieczeństwa pracy w budownictwie w skali kraju.

Laureaci w województwie łódzkim:
I miejsce zajęła firma „Echo Investment” S.A. z Kielc za budowę budynku biurowo-usługowego SYMETRIS w Łodzi al. Piłsudskiego 86

II miejsce zajęła firma „SKB” S.A. z Warszawy (konsorcjum firm SKB SA i ARCO General Contractor Sp. z o.o.) za budowę budynku produkcyjnego niesterylnych form płynnych leków dla firmy Medana Pharma w Sieradzu
III miejsce zajęła firma „Artom Budownictwo” Sp. z o.o. z Tomaszowa Mazowieckiego za budowę dwóch budynków mieszkalnych: Central Park Apartments w Łodzi przy ul. Żwirki 19 i Atrium Radogoszcz w Łodzi przy ul. Świtezianki 19


Program „Zdobądź dyplom PIP” przeznaczony jest dla pracodawców prowadzących zakłady produkcyjne i usługowe, z których działalnością wiążą się zagrożenia zawodowe i zdrowotne oraz którzy mogą sami wykonywać zadania służby bhp. Idea programu oparta jest na zasadzie samokontroli, gdzie pracodawca, przy pomocy przygotowanych przez PIP narzędzi (listy kontrolnej z komentarzem) i pomocy inspektora pracy jako eksperta, identyfikuje występujące w zakładzie problemy i nieprawidłowości, ocenia ich skalę oraz określa sposoby i terminy ich likwidacji.

LAUREACI z Łodzi i okolic:

LAUREACI z Piotrkowa Trybunalskiego i okolic: 

LAUREACI z Sieradza i okolic:

LAUREACI z Kutna i okolic:

LAUREACI ze Skierniewic i okolic:


Zakłady Usług Leśnych biorące udział w programie „Zdobądź Dyplom PIP”


Celem konkursu o tytuł „Najaktywniejszego Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy” jest promowanie najaktywniejszych społecznych inspektorów pracy w sferze ochrony pracy i praworządności w stosunkach pracy. Oczekiwanym rezultatem konkursu jest systematyczna poprawa stanu bezpieczeństwa pracy w zakładach.
Pragnąc docenić codzienną działalność społecznych inspektorów pracy w zakładach pracy i samo zgłoszenie się do konkursu Komisja postanowiła przyznać cztery równorzędne wyróżnienia w Konkursie Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy za rok 2016 r w województwie łódzkim: