• RSS
  • Wersja tekstowa
07.09.2018

VII Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Kultura bezpieczeństwa”

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa łódzkiego wraz z opiekunami (nauczycielami) do udziału w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym „Kultura Bezpieczeństwa”. Konkurs towarzyszy programowi edukacyjnemu „Kultura Bezpieczeństwa” i jest organizowany przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi. Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy z zakresu prawnej ochrony pracy w tym bezpieczeństwa i higieny pracy wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy za udział, a laureaci i wyróżnieni interesujące nagrody rzeczowe. 
Ważne daty:
15.10.2018 r. – końcowy termin nadsyłania prac konkursowych do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi
25.10.2018 r. – rozstrzygnięcie konkursu przez Komisję Konkursową
02.11.2018 r. – powiadomienie laureatów konkursu oraz szkół o terminie ogłoszenia wyników
II poł. listopada 2018 r. – podsumowanie konkursu, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród
Zakres konkursu:
Prace plastyczne mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (ołówek, kredka, farby, collage itp.) w formie płaszczyznowej na arkuszu papieru formatu A3. (UWAGA – prace na innych formatach nie będą oceniane).
Temat pracy związany  z zagadnieniami prawnej ochrony pracy, technicznego bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej lub zasad udzielania pierwszej pomocy.
Każda z prac konkursowych powinna być opatrzona godłem (pseudonimem). Do prac/-y należy dołączyć zamkniętą kopertę opatrzoną takim samym godłem (pseudonimem), zawierającą wewnątrz następujące informacje: imię i nazwisko autora, nazwa i adres szkoły i klasa.
Poniżej zamieszczamy plik zawierający Regulamin VII Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego „Kultura Bezpieczeństwa” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych o profilu zawodowym z terenu województwa łódzkiego, w roku szkolnym 2018/2019, klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (proszę o zapoznanie się), druk zgody na przetwarzanie danych osobowych (warunek konieczny) oraz prezentacje wizerunku (warunek konieczny dla laureatów i wyrożnionych)


Pobierz


GIP Przejdź do GIP Porady prawne
Wypadki