Dobiega końca kolejna edycja programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa” Nauczycieli uczestniczących w programie prosimy o przesłanie do końca marca b.r. Informacji o realizacji programu oraz Ankiety.