VI Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Kultura bezpieczeństwa”

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa łódzkiego wraz z opiekunami (nauczycielami) do wzięcia udziału w VI edycji Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego. Konkurs towarzyszy programowi edukacyjnemu „Kultura Bezpieczeństwa” i jest organizowany przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi. Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy z zakresu prawnej ochrony pracy w tym bezpieczeństwa i higieny pracy wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają okolicznościowe dyplomy a autorzy najlepszych prac interesujące nagrody rzeczowe.  

Ważne daty:
10.10.2017 r. – końcowy termin nadsyłania prac konkursowych do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi
20.10.2017 r. – rozstrzygnięcie konkursu przez Komisję Konkursową
31.10.2017 r. – powiadomienie laureatów konkursu oraz szkół o terminie ogłoszenia wyników
Listopad 2017 r. – podsumowanie konkursu, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród

Zakres konkursu:
Prace plastyczne mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (ołówek, kredka, farby, collage itp.) w formie płaszczyznowe na arkuszu papieru formatu A3. Temat pracy związany  z zagadnieniami prawnej ochrony pracy, technicznego bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej lub zasad udzielania pierwszej pomocy.

Każda z prac konkursowych powinna być opatrzona godłem (pseudonimem). Do prac/-y należy dołączyć zamkniętą kopertę opatrzoną takim samym godłem (pseudonimem), zawierającą wewnątrz następujące informacje: imię i nazwisko autora, data urodzenia autora, nazwa i adres szkoły, klasa, profil kształcenia.

Poniżej zamieszczamy plik zawierający Regulamin VI Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego „Kultura Bezpieczeństwa” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych o profilu zawodowym z terenu województwa łódzkiego, w roku szkolnym 2017/2018.