Kierownictwo Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi

p.o. Okręgowy Inspektor Pracy Marcin Grzelak 

Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy ds. Prawno-Organizacyjnych Aleksandra Kępniak

p.o. Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy ds. Nadzoru Tomasz Heliński

 

Kierownik Oddziału OIP w Kutnie Barbara Krajniak

p.o. Kierownik Oddziału OIP w Piotrkowie Trybunalskim Bartosz Szatkowski

Kierownik Oddziału OIP w Sieradzu Ryszard Wardęga

p.o. Kierownik Oddziału OIP w Skierniewicach Łukasz Dylewski