Jesteś na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Szanowni Państwo,
 
Serdecznie zapraszamy na kolejne wydarzenie organizowane przez Centrum Nietypowych Stosunków Zatrudnienia WPIA UŁ i Studenckie Forum Naukowe Nietypowych Stosunków Zatrudnienia WPiA UŁ. Tematem webinarium naukowo-praktycznego będzie bardzo aktualna problematyka: Wpływ zielonej transformacji na warunki zatrudnienia w miejscu pracy.

Termin webinarium:
Spotkanie odbędzie się w formule on-line na pośrednictwem aplikacji MS Teams w dniu 10 kwietnia o godz. 18.30.

Agenda webinarium:
Referat główny nt. Ochrona środowiska w miejscu pracy z perspektywy zasad współżycia społecznego oraz praw człowieka wygłosi - dr. Michał Barański (Uniwersytet Śląski)
Dr. Błażej Mądrzycki (Uniwersytet Śląski, wiceprzewodniczący OPZZ) wygłosi stanowisko organizacji związkowych
Rp. Robert Lisicki (Dyrektor departamentu pracy w Konfederacja Lewiatan) wygłosi stanowisko organizacji pracodawców
Dyskusja
 
Link do rejestracji na wydarzenie:
https://lnkd.in/dTCyhxnZ
Link do wydarzenia na FB:
https://lnkd.in/dMHg_kyM
 
Serdecznie zapraszamy!!!
 
Abstrakt referatu nt. Ochrona środowiska w miejscu pracy z perspektywy zasad współżycia społecznego oraz praw człowieka.
Stosunkowo nowych zagadnieniem poruszanym w literaturze naukowej z zakresu prawa pracy jest relacja pracownik-pracodawca przez pryzmat ochrony środowiska w miejscu pracy (prawa do środowiska pracy wolnego od zanieczyszczeń). Wydaje się, że w obecnym stanie prawnym pracodawca może zbiorowo kształtować prośrodowiskowe zachowania pracowników w zakładzie pracy wykorzystując nie tyle autonomiczne źródła prawa pracy, co przede wszystkim mechanizm rejestracji zasad współżycia społecznego. Oznacza to, że wprowadzone rozwiązania mogą de facto stać się obowiązkami pracownika, ale nie jako konsekwencja wydanego przez pracodawcę polecenia mieszczącego się w rodzaju wykonywanej przez pracownika pracy, czy też w efekcie wejścia w życie regulacji wewnątrzzakładowych, lecz zważywszy na obiektywnie ukształtowane normy moralne (z perspektywy danego zakładu pracy). Co więcej, przy wielu okazjach Europejski Trybunał Praw Człowieka rozpatrywał prawo człowieka do środowiska wolnego od zanieczyszczeń nie tylko z perspektywy prawa do życia, ale także w ścisłym związku z prawem człowieka do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego (art. 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka). Niektóre poglądy ETPC sformułowane w wyrokach dotyczących styku praw człowieka (art. 2 i art. 8 EKPC) i ochrony środowiska można zastosować bezpośrednio do relacji pracodawca-pracownik.

Brak dodatkowych informacji
Udostępnij:

Weź udział

Najbliższe wydarzenia

Szukaj

Logo PIP

Menu